ягаан астро ширэгт хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч

ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÓÓÐÑÒ ÄÝÝÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ- ягаан астро ширэгт хөлбөмбөгийн дасгалжуулагч ,ÌÎÍÃÎË ÎÐÍÛ ÃÓÓÐÑÒ ÄÝÝÄ ÓÐÃÀÌËÛÍ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉËÑÀÍ ÍÝÐÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ 4 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È К Ë ÌХэсэг 14 томъёо ялгаварланХэсэг 14 Бага ястан хэмээх зохиомол нэр томъёо: Монгол дахь хүний эрх ба соёлын ялгаварлан